Od 29 czerwca w Galerii Bielskiej BWA otwarta będzie wystawa prac Jagody Adamus „Malarstwo”.

Jagoda Adamus – urodziła się w 1958 roku w Bielsku-Białej, zmarła  w rodzinnym mieście 23 czerwca 2014 roku. Studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi na Wydziale Malarstwa i Grafiki (1978-1984) w pracowniach prof.: grafiki Jerzego Grabowskiego, malarstwa Stanisława Fijałkowskiego oraz rysunku Andrzeja Gieragi  i Leszka Rózgi. Dyplom uzyskała w 1984 roku w pracowni litografii  Jerzego Grabowskiego, uzupełniony prezentacją rysunku przygotowaną pod kierunkiem Leszka Rózgi. Od 1989 roku była nauczycielem malarstwa, rysunku i historii sztuki w Zespole Sztuk Plastycznych  w Bielsku-Białej. Od 2000 roku pracowała w cieszyńskim Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na stanowisku profesora nadzwyczajnego  w Katedrze Malarstwa. Zajmowała się malarstwem, rysunkiem i historią kultury.

Trudno w twórczości Jagody Adamus, wychowanki uczelni kultywującej twórczą myśl Władysława Strzemińskiego, znaleźć wypowiedzi wyrażone językiem zimnej geometrii. Inspirowało ją bogactwo całego kulturowego dziedzictwa, przede wszystkim malarstwa, ale także literatury, wierzeń, tradycji religijnych  i myślenia filozoficznego. Na drodze sztuki podejmowała osobistą refleksję dotyczącą fundamentalnych problemów istnienia. W życiu i w sztuce – szukała harmonii.

Źródło: http://www.galeriabielska.pl/