„Bielsko-Biała – zielone miasto przyjazne zwierzętom. Jak je stworzę za mojej kadencji?” – na to pytanie opowiedzą kandydaci i kandydatki na urząd prezydenta Bielska-Białej.


Spotkanie odbędzie się 20 września 2018 r. o godzinie 17.00 w Sali NOT-u przy ulicy 3 Maja 10. 

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi oraz rozpoczynającą kampanią wyborczą, organizacje i grupy aktywnie działające na rzecz zwierząt (bezdomnych, wolnożyjących oraz dzikich), drzew i zieleni w mieście oraz dialogu urzędu ze stroną społeczną w Bielsku-Białej – Fundacja Psia Ekipa, grupa obywatelska Bielszczanie Dla Drzew, Stowarzyszenie KOTełkowa Drużyna, Ośrodek Rehabilitacji "Mysikrólik" Na Pomoc Dzikim Zwierzętom oraz nieformalna grupa Świat w Naszych Rękach– organizują spotkanie, na którym kandydatki/kandydaci na urząd prezydenta będą miały/mieli możliwość przedstawić swoje programy i pomysły w wymienionych tematach.

Podczas spotkania zaproszone osoby przedstawią w formie 8-minutowych prezentacji swoje pomysły w trzech obszarach:
1. Opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
2. Pomocy poszkodowanym zwierzętom dzikim. 
3. Zarządzania zielenią i drzewami w mieście.

Na spotkanie zaproszone są także mieszkanki i mieszkańcy Bielska-Białej oraz okolic. Każda osoba będzie mogła zapisać swoje pytanie na specjalnie przygotowanych kartkach. Spośród nich kandydatki / kandydaci wylosują jedno, na które udzielą odpowiedzi.

Spotkanie będzie także transmitowane na żywo (live stream) na profilach facebookowych organizacji oraz będzie dostępne w postaci nagrania. 

Do tej pory swoją obecność potwierdziły/potwierdzili: Monika Socha, Jarosław Klimaszewski, Janusz Okrzesik, Przemysław Drabek, Ryszard Wrona.