Galeria Bielska BWA zaprasza w dniach 22-25 października na wydarzenia w ramach Festiwalu Sztuki Czeskiej. W programie seanse filmowe, wieczór poezji i koncert.

Wydarzenia poświęcone czeskiemu filmowi i poezji czeskich autorów niezależnego środowiska z Ostrawy będą zwieńczeniem Festiwalu Sztuki Czeskiej, którego trzonem są dwie wystawy prezentowane w Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej do 28 października 2018 roku: „INTUICJA MALARZA. Daniel Balabán/Jarosław Modzelewski” oraz „W zasięgu. Sztuka czeska XIX i XX wieku ze zbiorów Regionalnej Galerii Sztuki w Zlinie”.   

Będzie można zobaczyć cztery filmy w reżyserii Jiří’ego MenzlaOndřeja TrojanaPetra Zelenki i Karela Kachyňy: to komedie i fabuły ukazujące losy i dylematy kilku pokoleń  Czechów osadzone w różnych okresach historii, od przełomu wieków począwszy, poprzez okres komunizmu i Praską Wiosnę do czasów współczesnych, obejmujących lata po transformacji ustrojowej. Projekcje filmów, w scenerii wystawy prezentującej zlińską kolekcję sztuki, poprzedzone będą prelekcjami Jana Trzupka, historyka sztuki i kuratora, znawcę i miłośnika czeskiego kina. Filmy wyświetlane będą z polską wersją językową.

W programie:

Poniedziałek, 22 października 2018 roku, godz. 17.00:

  • „Cudowni mężczyźni z korbką” / „Báječní muži s klikou”, 1978, 84 min, reżyseria: Jiří Menzel,
  • „Śmierć pięknych saren” / „Smrt krásných srnců”, 1986, 91 min, scenariusz  i reżyseria: Karel Kachyňa.

Wtorek, 23 października 2018,  godz. 17.00:

  • „Dowód osobisty” / „Občanský průkaz”, 2010, 129 min, reżyseria: Ondřej Trojan, scenariusz: Petr Jarchovský,
  • „Rok diabła” / „Rok ďábla”, 2002, 88 min, scenariusz i reżyseria: Petr Zelenka.


W czwartek, 25 października o godz. 17.00 zapraszamy na  wieczór poezji czeskiej – w którego tytule znalazło się motto: „Teraz, czego nie masz, nie posiadasz” –  oraz koncert. Wieczór poprowadzi Jiří Macháček, redaktor naczelny kwartalnika Protimluv z Ostrawy, pisma istniejącego od 2002 roku, w którego obszarze zainteresowań jest współczesna literatura, zarówno czeska, jak i polska, węgierska, słowacka, słoweńska i amerykańska oraz inne dziedziny sztuki, jak teatr, muzyka czy sztuki wizualne. Od 2011 roku wydawnictwo Protimluv wydaje także książki.

Gośćmi wieczoru będą poeci: Ondřej Hložek, Petr Ligocký, Radovan Jursa i Oskar Mainx. Czytane po czesku wiersze tłumaczone będą na język polski przez Franciszka Nastulczyka.
W trakcie wieczoru koncert zagra duet Jiří Macháček (skrzypce) i Pavel Johančík (gitara elektryczna, sampler, efekty).

Na wszystkie wydarzenia wstęp jest bezpłatny.

 

 

 

Festiwal sztuki czeskiej współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014–2020 oraz z budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej