Już wkrótce w Regionalnym Ośrodku Kultury wystawa „Jan Bojko. Rzeźbiarz z pogranicza czasów”. Wernisaż wystawy odbędzie się 17 grudnia o godz. 15:00.

Jan Bojko jest jednym z najbardziej znanych i cenionych rzeźbiarzy Beskidu Śląskiego. Urodzony w 1934 roku w Jaworzynce, tam też nadal mieszka. Swoje artystyczne zainteresowania rozwijał w ognisku plastycznym dla uzdolnionej młodzieży w Istebnej-Andziołówce, pod kierunkiem Ludwika Konarzewskiego. Latami zdobywał umiejętności i doświadczenie w wykonywanu płaskorzeźb, rzeźb figuralnych i dzieł sakralnych.

Rzeźbi głównie w drewnie lipowym (próbował też w kamieniu). Dawne kanony rzeźby ludowej traktuje jako punkt wyjścia dla indywidualnego przedstawienia tematu. Swoje prace pozostawia najczęściej w stanie surowym, niekiedy pokrywa polichromią. Sporadycznie uprawia malarstwo na szkle i płótnie, linoryt oraz drzeworyt. Jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W 2009 roku otrzymał Nagrodę im. Oskara Kolberga.

Wystawa rzeźb Jana Bojko potrwa do 30 stycznia.