Spółdzielcze Centrum Kultury BEST przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” serdecznie zaprasza i namawia uczniów szkół podstawowych, ostatnich klas gimnazjalnych oraz uczniów szkół średnich  do wzięcia udziału w XXXVII Wojewódzkim i XXIII Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „LIPA 2019” pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Jak zaznaczają organizatorzy, głównym celem tego konkursu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze, doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich, tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej oraz promocja młodych talentów.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w terminie do 14 czerwca samodzielnie napisanych utworów literackich, które nigdy wcześniej nie były publikowane. Utwory będą oceniane przez wybitne jury w składzie: Tomasz Jastrun, Jan Picheta, Juliusz Wątroba. Na finał wydarzenia poczekamy do 18 października - odbędzie się w Spółdzielczym Centrum Kultury „Best” w godzinach 11.00-18.00.

Szczegółowych informacji organizator udziela telefonicznie: (33) 499-08-13 (lub 33) oraz pod adresem lipa@sm-zlotelany.pl. Regulamin i karta zgłoszenia dostępne na stronie www.sckbest.pl.