W dniach 15-16 maja Hałcnowski Dom Kultury serdecznie zaprasza na XVIII FESTIWAL KULTURY PRZEDSZKOLNEJ.

Festiwal adresowany jest do najmłodszych dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz placówkach kultury.

Prezentacje obejmują następujące działania artystyczne:

* plastyka - wyrażanie przeżyć i wiedzy o świecie w pracach na temat dowolny (techniki plastyczne dowolne)

* ilustracja ruchowa piosenki

* taniec do dowolnie wybranego utworu

* inscenizacja wiersza

* łączenie różnych form ekspresji

Każde przedszkole prezentuje program artystyczny w jednym bloku, który musi zawierać: jeden taniec, jedną piosenkę, jeden wiersz niezależnie od ilości grup w przedszkolu i nie może przekroczyć 15 min.