Wystawa fotografii dokumentujących działania artystyczne, będące próbą spojrzenia z innej perspektywy na przestrzeń i pamięć. "Widoczki" są odwrotnością pomników – zakopane w ziemi rozłożą się i przenikną w tkankę miasta.

Patrycja Dołowy od 2011 roku zakopuje w wybranych miejscach przestrzeni miast małe obrazki – Widoczki. To nawiązanie do popularnej dziewczęcej zabawy z dzieciństwa polegającej na chowaniu „widoczków” lub „sekretów”, choć artystka robi to dzisiaj inaczej. W swoich działaniach performatywnych sporządza odlewy gipsowe części własnego ciała, pokrywa je emulsją fotograficzną, następnie naświetla pod powiększalnikiem fragmentami fotografii – tak jak fragmentami historii – następnie zakopuje w ziemi. Każdemu z widoczków towarzyszą urywki opowieści – tych przemilczanych, takich, które funkcjonowały tylko w czterech ścianach domów (lub nawet nie tam).
Wystawa nawiązuje do 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i jest częścią programu inicjatywy Rok antyfaszystowski, więcej informacji na stronie www.rokantyfaszystowski.org.

Po wernisażu, na placu obok Galerii Bielskiej BWA (od strony ul. Adama Mickiewicza) odbędzie się koncert zespołu ANASHIM. Będzie to spektakl słowno-muzyczny „Mozaika pamięci”, opowiadający o świecie, o którym chcemy pamiętać. Zespół ANASHIM to ludzie muzyki i teatru związani z Bielskiem-Białą.
Więcej informacji na stronie:
http://galeriabielska.pl/wydarzenie/wernisaz-ksiazka-koncert-31-sierpnia-wieczor-pamieci