To już po raz dziesiąty w Bielskim Centrum Kultury odbędzie się charytatywny pokaz mody z udziałem Ludzi Wielkiego Serca.

Idea pokazu jest szczytna?-?pieniądze trafią do potrze­bu­ją­cych. Na wybiegu pokażą się nie tylko mod­elki. Zobaczymy też Ludzi Wielkiego Serca. W pokazie wys­tąpią ludzie biz­nesu, kul­tury, poli­tycy, lekarze i właś­ci­ciele firm, czyli osoby w Biel­sku-Białej i okoli­cach dobrze znane. Zaprezen­tują się pub­liczności w kolekc­jach MDM i Styl Stu­dio Vena.

Będzie można oglą­dać także final­istki konkursu Supra­na­tional Model Poland 2013 (Beskidy)?-?reprezentantki naszego regionu w finale tego między­nar­o­dowego konkursu. asz portal jest patronem medialnym tego pokazu. Goś­ciem spec­jal­nym koncertu będzie Katarzyna Krzes­zowska (Miss Pol­ski 2012).

Zapraszamy serdecznie, 27 stycznia godz. 17:00, Dom Muzyki BCK.