Wystawa duetu łódzkich artystów tworzących razem od 1996 roku - Tatiany Czekalskiej i Leszka Golca.

Filozoficzne aspekty ich twórczości budują nową jakość z pogranicza różnych dyscyplin - zwróconą w kierunku realnego życia w jego najskromniejszych nawet przejawach. Artyści posiadają wyraźną świadomość ekologiczną. Stałym elementem ich prac jest poszukiwanie idei harmonii ze światem natury. W centrum zdarzeń, jako równoprawne względem człowieka, umieszczane są często zwierzęta lub inne żywe istoty. Tworzą przestrzenie, przedmioty, a czasem przewodzą zdarzeniu, w którym  najwyższą wartością staje się żywa istota, nawet ta najdrobniejsza. Wiele powstałych obiektów ma wyraźnie sprecyzowaną funkcję: mają nieść schronienie, pozwolić przetrwać życiu, które narażone jest dziś na zewnętrzne, cywilizacyjne zagrożenia - tworzone również przez kulturowe stereotypy.

Czekalska i Golec wskazują poprzez swoje działania na inny, pokorny, pełen łagodności i szacunku sposób współistnienia z otaczającym nas życiem. Próbują pokazać nam świat, w którym można wyzbyć się własnego spojrzenia, wczuwając się w inną istotę, wyrównując szanse, przyjmując zasadę partnerstwa.

Na wystawie w Galerii Bielskiej BWA prezentowane są prace duetu Tatiana Czekalska i Leszek Golec z lat 1988-2012: fotografie (w różnych technikach), obrazy olejne, obiekty, animacja - w tym nigdzie niepokazywane fotografie Leszka Golca z 1988 roku; 13 fotografii z serii Contract Killer, Petformance for photography 2009­-2012, które po raz pierwszy wystawiane były rok temu w Atlasie Sztuki w Łodzi, oraz T-shirty w kasetonach: sześć koszulek z nadrukami, używanych przez drobne, czujące, ruchome istoty (zwierzęta).

Tatiana Czekalska - urodzona w 1966 roku w Łodzi, gdzie mieszka i pracuje. Dyplom w Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych w 1995 roku.

Leszek Golec - urodzony w 1959 roku w Świebodzicach, mieszka w Łodzi, pracuje w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Dyplom na Wyższym Studium Fotografii w Warszawie w 1989 roku.

Wystawę będzie można oglądać od 13 lutego do 3 marca 2013 roku.