Wykład pt. "Lasy książąt Sułkowskich na terenie Bielska i w okolicy" odbędzie się 19 lutego w ramach cyklu "Historyczne Czwartki", organizowanego przez Książnicę Beskidzką i Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne.

Wielkie fortuny zawsze budziły wiele emocji. Powstawały w wyniku mariaży, pracy i przedsiębiorczości ich właścicieli, jak i wyzysku oraz sporów między szlachtą. Pamiątką po nich są zamki, posiadłości, zapiski kronikarzy, archiwalia, etc. Podobnie jest z dobrami książąt Sułkowskich, którzy mieli swoje dobra na terenie obecnego Bielska-Białej i okolicznych miejscowości w latach 1752-1945. Ważnym źródłem dochodów książęcych była gospodarka leśna. Drewno było przez wieki stale potrzebnym materiałem budowlanym, ponieważ wznoszone z niego obiekty niszczyły częste pożary. Służyło również, jako energia opałowa. Jakub Krajewski pokaże nieznane miejsca związane z Sułkowskimi i opowie ich pełną ciekawostek historię.

Spotkanie poprowadzi Jakub Krajewski.

db