Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej obchodziła w ubiegłym roku sześćdziesiątą piątą rocznicę istnienia. Z tej okazji ukazała się publikacja, która podsumowuje dotychczasową działalność placówki.

Publikacja ostała ona oficjalnie zaprezentowana na jubileuszowej uroczystości, w której wzięli udział znakomici goście oraz obecni i byli pracownicy biblioteki. Książka pt. "65 lat Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. Historia i współczesność” zawiera bogaty materiał faktograficzny z dziejów placówki. Osobny artykuł poświęcony w niej został dziejom rodziny Rosów i tzw. „Wilii Rosta”, w której od 35 lat mieści się siedziba biblioteki. W książce nie zabrakło także wspomnień i osobistych refleksji byłych pracowników. Całości dopełniają rozdziały omawiające obecną działalność placówki oraz piękne zdjęcia, zarówno archiwalne jak i współczesne.

- Chcieliśmy tą książką zamknąć pewien etap naszej działalności - mówi Anna Niemiec-Warzecha, dyrektor biblioteki. - Jednocześnie otwieramy kolejny. Mamy piękną historię, wspaniałą siedzibę, ale staramy się nadążać za współczesnymi trendami i oczekiwaniami czytelników. Istniejemy bowiem po to, by służyć naszym czytelnikom - podkreśla pani dyrektor.

Uroczystość promującą jubileuszowe wydawnictwo uświetniła obecność wielu znakomitych gości reprezentujących Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Urząd Miejski w Bielsku-Białej i Kuratorium Oświaty w Katowicach. Byli także dyrektorzy zaprzyjaźnionych bibliotek, szkół i placówek oświatowych oraz byli i obecni pracownicy biblioteki. Wspólnie spędzone chwile uprzyjemnił zebranym program artystyczny w wykonaniu Kuby Abrahamowicza, wybitnego bielskiego aktora i reżysera oraz poczęstunek.

Za datę rozpoczęcia działalności przez placówkę przyjmuje się 1950 r. Z tego okresu pochodzi pierwszy dokument znajdujący się w zakładowym archiwum. Od tego czasu Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej nieprzerwanie służy pomocą nauczycielom, studentom i uczniom z naszego regionu.

Liczący ponad sto tysięcy pozycji księgozbiór placówki obejmuje jednak nie tylko książki z zakresu pedagogiki i dydaktyki. Znajdą tu wiele interesujących tytułów miłośnicy dobrej beletrystyki. Amatorzy nowości muzycznych i filmowych mają do dyspozycji bogatą ofertę zbiorów audiowizualnych. Prócz tego biblioteka oferuje szeroki wachlarz wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, takich jak np. zajęcia z edukacji regionalnej, biblioterapia, spotkania autorskie i konferencje naukowe.

db