Antoni Muracki wraz z przyjaciółmi: Jirim Vondrakiem (Czechy), Aleksiejem Kudriawcewem (Rosja) oraz Jackiem Beszczyńskim (Polska) wystąpi w bielskiej Kubiszówce z koncertem pt. „Okudżawa - Wysocki - Interpretacje”.

Wspomniani  artyści zagrali już szereg koncertów z repertuarem Okudżawy i Wysockiego, m.in. w Berlinie, Pruszkowie, Gdańsku, Toruniu, Rypinie, Pradze, Brnie, Preszowie, Bratysławie oraz w Wiedniu. Do koncertu w Bielsku-Białej dojdzie w sobotę, 22 kwietnia, g. 18.00.

Bilety można nabyć przesyłając pieniądze na konto Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej (nr 42 1240 4142 1111 0000 4826 4349_ z dopiskiem Kubiszówka - "Okudżawa - Wysocki - Interpretacje" - imię i nazwisko wpłacającego - ilość biletów lub w sekretariacie Kubiszówki przy ul. Słowackiego 17.

db