W środę, 16 sierpnia upływa termin nadsyłania prac do XVI edycji konkursu fotograficznego „Beskidy w kadrze zatrzymane”. W tegorocznej edycji konkursu pojawiły się nowe kategorie tematyczne: ludzie, architektura i żywioły.

Prace konkursowe należy składać w Biurze Oddziału PTTK „Podbeskidzie” w Bielsku-Białej, ul. Wzgórze 9, 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”. Szczegółowe informacje zawarte zostały w regulaminie.

Organizatorami konkursu są: Urząd Miejski w Bielsku-Białej oraz Beskidzkie Koło Przewodników Turystycznych im. St. Czerneleckiego działające przy Oddziale PTTK „Podbeskidzie” w Bielsku-Białej.

db