Oddana do rąk czytelników i miłośników talentu Juliana Fałata publikacja to pierwsze tak kompleksowe opracowanie przygotowane przede wszystkim w oparciu o kolekcję prac i archiwaliów znajdującą się w zbiorach Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej.

Publiczność odwiedzająca Muzeum Juliana Fałata w Bystrej od lat domagała się kompleksowego opracowania jego twórczości. Opublikowany właśnie album z pięknymi reprodukcjami wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Dzięki niemu można w domowym zaciszu obcować ze sztuką mistrza, kontemplując jego obrazy olejne i prace na papierze. Nadszedł czas, aby gromadzony od 70 lat zbiór prac i archiwaliów Fałata poddać szczegółowej analizie. Zasób liczy blisko 90 prac malarza i ponad 2600 obiektów archiwalnych. W konsekwentnie rozbudowywanej kolekcji artystycznej nie brakuje żadnego z podejmowanych przez artystę wątków tematycznych ani zróżnicowanych w formie rozwiązań. Są to obrazy olejne na płótnie i dykcie, kompozycje akwarelowe na papierze i akwarele łączone z gwaszem na tekturze, jedno i wielobarwne litografie, a także drobne szkice i rysunki wykonane ołówkiem, kredką bądź podmalowane temperą.

Zgromadzone w bielskim muzeum prace zostały na potrzeby publikacji podzielone na kilka grup tematycznych. Odpowiadają im poszczególne rozdziały książki. Niektóre prace i wątki z życiorysu artysty zostały na nowo zinterpretowane w oparciu o nieznane dotychczas fakty i dokumenty lub zgromadzony materiał porównawczy. Bardzo dużo miejsca autorka poświęciła pracom powstałym w Bystrej, będącej dla malarza ostoją w trudach dnia codziennego, miejscem artystycznych nadziei, ale i zwątpienia. W tekście czytelnicy znajda także informacje dotyczące powstawania i permanentnego rozwijania muzealnej kolekcji prac malarskich i graficznych oraz archiwaliów związanych z osobą Juliana Fałata. Zawarto w nim również informacje z historii utworzenia w willi artysty biograficzno-artystycznego muzeum oraz dotyczących chronologii wystaw, na których bielskie zbiory były prezentowane. Komplementarnym elementem wydawnictwa jest kalendarium życia przygotowane przez Marię Aleksandrowicz. Oprawę graficzną albumu przygotowała Alicja Migdał-Drost, będąca także autorką fotograficznych reprodukcji prac malarza.

Promocja albumu Julian Fałat - życiorys pędzlem zapisany autorstwa Teresy Dudek Bujarek miała miejsce w Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej - Fałatówce w Bystrej 29 lipca br. w trakcie tradycyjnego Pikniku urodzinowego u Fałata.

db