Wydział Szkolenia BOZPN w Bielsku-Białej organizuje Beskidzkie Warsztaty Trenerskie, których celem jest integracja środowiska trenerów oraz wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie szkolenia, przede wszystkim dzieci i młodzieży.

Pierwsze spotkanie, którego głównym celem jest diagnoza potrzeb w zakresie formy i tematyki dalszych spotkań, odbędzie się w dniu 20 marca (środa) w auli budynku szkoły SMS Rekord Bielsko-Biała przy ul. Startowej 13 w Bielsku-Białej o godz. 17.00. Warsztaty będą organizowane raz na kwartał, a ich efektem miałaby być kursokonferencja dla trenerów, zorganizowana w Bielsku-Białej, głównie dla trenerów pracujących na terenie BOZPN, według wspólnie wypracowanego planu.

Spotkania będą przebiegać w charakterze panelu dyskusyjnego zgodnie z ustaloną tematyką, przeplatane krótkimi wykładami lub prezentacjami trenerów, którzy wykażą się taką inicjatywą. Pierwsze spotkanie poprowadzi trener Andrzej Rybarski (koordynator szkolenia w BBTS Podbeskidzie, członek Wydziałów Szkolenia BOZPN i ŚlZPN). Prosimy o potwierdzanie swojego udziału drogą mailową na adres  beskidzkiozpn@gmail.com lub sms pod nr tel. 660 664 360 z podaniem imienia i nazwiska, klubu oraz uprawnień trenerskich.

Serdecznie zapraszamy i liczymy, że ta inicjatywa pozwoli na podniesienie poziomu szkolenia dzieci i młodzieży w naszym regionie.

Za Wydział Szkolenia BOZPN:
Sławomir Sołtysik
(członek Wydziału Szkolenia BOZPN, trener koordynator Podokręgu Żywiec)