Na początku lutego odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki akcyjnej TS Podbeskidzie. Zwiększony został kapitał zakładowy przedsiębiorstwa, a ponadto nastąpiły także kolejne zmiany w jej radzie nadzorczej. 

Podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia TS Podbeskidzie S.A., które odbyło się 1 lutego, podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z kwoty 100 tys. zł do sumy nie niższej niż 3,2 mln zł i nie wyższej niż 4,264 mln zł. Tego samego dnia z foteli w radzie nadzorczej zrezygnowało dwóch członków: Leszek Adamus oraz Piotr Dudek, którzy reprezentowali stowarzyszenie TS Podbeskidzie. Zgromadzenie podjęło uchwałę o powołaniu nowego członka rady. Drugim po Zbigniewie Szymańskim przedstawicielem miasta został Jan Wnuczek - pisze bielsko.biala.pl.

bak