Kolegium Sędziów podokręgu Bielsko-Biała organizuje kurs dla kandydatek oraz kandydatów na sędziego piłki nożnej. Kandydaci muszą mieć ukończone 17 lat i być niekarani.

Organizator oczekuje, by kandydaci mieli ukończone 17 lat, legitymowali się wykształceniem średnim lub byli w trakcie nauki, byli niekarani oraz posiadali dobry stan zdrowia, sprawność fizyczną i sportową sylwetkę.

Zgłoszenia należy składać do 10 stycznia 2017 na adres e-mail: ksbielsko-biala@wp.pl. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię, nazwisko, adres, datę urodzenia, adres e-mail oraz numer telefonu. W przypadku jakichkolwiek pytań kontakt telefoniczny - 515 037 217.

db