Kolegium Sędziów podokręgu Bielsko-Biała organizuje kurs dla kandydatek oraz kandydatów na sędziego piłki nożnej. Kandydaci muszą mieć ukończone 16 lat i być niekarani.

Zgłoszenia należy składać do 7 stycznia 2018 na adres e-mail: ksbielsko-biala@wp.pl. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, adres e-mail oraz numer telefonu. Wymagania: - ukończone 16 lat, - średnie wykształcenie /lub w trakcie nauki/, - dobry stan zdrowia, - niekaralność, - sprawność fizyczna oraz sportowa sylwetka.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:  515 037 217 - Przewodniczący KS B-B Leszek Kowalewski  ​Pierwsze spotkanie planowane jest w drugiej połowie stycznia. 

db