Prezes Podbeskidzia Tomasz Mikołajko i dyrektor sportowy klubu Andrzej Rybarski wezmą dziś udział w debacie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Działacze zaproszeni zostali do dyskusji w temacie "praktycznych aspektów funkcjonowania podmiotów sportowych na współczesnym rynku". 

Do spotkania w ramach koła naukowego Ekonomia Sportu dojdzie dziś na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowciach. W debacie udział weźmie m.in. prezes Podbeskidzia Tomasz Mikołajko i dyrektor sportowy klubu Andrzej Rybarski. Jak czytamy, dyskusja z zaproszonymi gośćmi będzie dotyczyć m.in. "praktycznych aspektów funkcjonowania podmiotów sportowych na współczesnym rynku". W ramach spotkania odbędzie się prezentacja dotycząca działalności spółki TS Podbeskidzie, a także otwarta dyskusja ze studentami.

Ekonomia Sportu, to koło naukowe działające przy katedrze ekonomii UE w Katowicach. Prowadzi działalność od października 2017 roku i jest otwartą inicjatywą naukową skupiającą studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Opiekunem koła jest dr Artur Grabowski.

db