Komisja Licencyjna przeanalizowała złożone przez pierwszoligowe kluby dokumenty z zakresu kryterium F.09 podręcznika licencyjnego. Podbeskidzie znalazło się w gronie piętnastu klubów, które spełniło wymagania. Oznacza to, że "Górale" nie mają zadłużenia wobec piłkarzy oraz klubów z tytułu transferów.

Jak czytamy na stronie klubowej, wypełnienie kryerium F.09 oznacza "brak przeterminowanych zobowiązań wobec klubów piłkarskich wynikających z tytułu działalności transferowej oraz brak przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników i z tytułu prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN".

Wnioskodawca, czyli klub piłkarski, musi dowieść, że "na dzień 30 listopada roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany sezon licencyjny, nie posiada przeterminowanych zobowiązań wobec klubów piłkarskich z tytułu działalności transferowej oraz żadnych przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników których termin płatności upłynął włącznie do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany sezon licencyjny oraz z tytułu prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, wydanych do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany sezon licencyjny".

db