850 osób na bezrobocie

Do Powiatowego Urzędu Pracy w styczniu zgłasza się dużo więcej bezrobotnych niż w innych miesiącach, powód jest oczywisty -
noworoczna redukcja etatów.