"Anarchistka" na sesji Rady Miasta

Podczas ostatniej sesji RM, poseł Bożena Kotkowska zarzuciła władzom miasta bezduszność i brak zrozumienia dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Prezydent zarzucił posłance nawoływanie do anarchii.