Arboretum w Ogrodniku

W Zespole Szkół Ogrodniczych planują utworzenie parku dendrologicznego. Park służyłby potrzebom dydaktycznym szkoły, byłby też atrakcją turystyczną, nie tylko dla bielszczan.