Archiwum multimedialne Jana Pawła II

Archiwum gromadzi zdjącia filmy oraz taśmy video i adio związane z Janem Pawłem II