Barwny Beskidzki Świat

Barwny Beskidzki Świat to tytuł wystawy, która prezentuje prace uczestników kursu jak i warsztatów organizowanych przez Książnice Beskidzką.