Bezpieczny turniej

XVII Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w powiatu bielskiego