Bogusław Kierc

Aktor, reżyser, poeta, krytyk literacki, pedagog, a nade wszystko rodowity bielszczanin.