Budynek dla Gimnazjum nr 15

W 2011 roku Gimnazjum nr 15 przeniesie się do własnej zupełnie nowej siedziby.