Choroba nie może być przeszkodą

Walcząc z nękającym Go schorzeniem, aby  zachować sprawność fizyczną i umysłową, Pan Władysław Duźniak zajął się plastyką, pisaniem wierszy i pomaganiem innym.