Ciotka Klotka i inne...

to wiersze dla dzieci napisane, zilustrowane i wydane w Bielsku-Białej