Co dalej z byłym schroniskiem?

Opuszczone miejsce przy ul. Kazimierza Wielkiego, gdzie niegdyś mieściło się schronisko dla zwierząt, chluby miastu nie przynosi i do tego jeszcze ten sąsiedni pustostan.