Cygański Las na pocztówkach

Stowarzyszenia Olszówka wydało serię 8 pocztówek z architekturą Cygańskiego Lasu.