Czas na wykopki!

Główne ulice miasta są rozkopane, czy nadszedł już czas na wykopki? A może znaleziono niewypały z czasów II Wojny Światowej? Nic z tych rzeczy! W centrum trwają dość uciążliwe dla mieszkańców naprawy chodników.