Alicja Czerwińska i uczniowie ze szkoły waldorfskiej, starają się poinformować przechodniów o tym jak wygląda hodowla przemysłowa zwierząt.