Dron pomiarowy i mobilne laboratorium stworzone zostało przez Główny Instytut Górnictwa z myślą o badaniu jakości powietrza na terenie Śląska i okolic. Eko-Patrol GIG jest także wspomagany stacjonarnym systemem długoterminowego monitoringu zapylenia oraz danymi z przenośnych pyłomierzy, które współpracują ze smartfonami i siecią poprzez aplikację na stronie internetowej. Takie urządzenie pełni funkcję indywidualnej ochrony przed szkodliwą emisją z lokalnych palenisk.