W programie: Fundacja Arka - drzewko za surowce, oraz sylwetki założycieli Fundacji Psia Ekipa.