W trzecim odzinku drugiej serii programu ekologicznego zajmiemy się tematem systemu ciepłowniczego w Bielsku-Białej oraz problemami środowiskowymi dzielnicy Lipnik.