Kolejny odcinek pogramu dofinansowanego przez WFOŚiGW w Katowicach. Będziemy na wystawie artysty ekologa, pokażemy mobilne biuro programu "Czyste powietrze", będziemy na festiwalu promującym życie bez tworzenia odpadków.