Emocje w Mikuszowicach

Przyczyną podtopień i dużych szkód w Mikuszowicach, według mieszkańców tej częći miasta, jest niewłaściwe przygotowanie terenu pod budowę obwodnicy.