Euroshorts

Rozmowa z Przemysławem Młyńczykiem, dyrektorem artystycznym festiwalu Euroshorts.