Goście z litewskiego uzdrowiska

Delegacja z litewskich Druskiennik, z ambasadorem Litwy na czele,  złożyła wizytę w Bielsku-Białej.