Zakład Gospodarki Odpadami jest jednym z ogniw systemu unieszkodliwiania śmieci produkowanych przez gospodarstwa domowe.