Muzyka dla wszystkich. Program Bielskiego Towarzystwa Muzycznego. Wykonawcy: Joanna Korpiela-Jatkowska śpiew,Urszula Mizia - wiolonczela, Janusz Kohut - fortepian