Inspekcja w budynkach c.d.

Ciąg dalszy prezentowanego wcześniej materiału, dotyczącego kontroli inspekcji nadzoru budowlanego prowadzonej w bielskich budynkach socjalnych.