Daniel Balabán i Jarosław Modzelewski - oprowadzanie kuratorskie po wystawie w Galerii Bielskiej BWA.