IZVOR w Bielsku

TKB trwa, a my spotkaliśmy w Bielsku zespół z Serbii.
Tym razem bez strojów ludowych. Porozmawialiśmy o życiu tu u nas i tam u nich.