"Jak nie swastyką go, to kumakiem!"

Cytat pochodzi z wypowiedzi radnego Andrzeja Listowskiego, który uważa, że próbowano rozpętać kampanię przeciw zorganizowaniu zlotu pojazdów militarnych "Operacja Południe".