JUBILEUSZ

Kolejny jubileusz długoletniego pożycia w Urzędzie Stanu Cywilnego