Jubileusze

Wierni, długoletni małżonkowie docenieni przez Urząd Stanu Cywilnego