Niewidomi wspinają się na skałki, odwiedzają jaskinie i jeżdżą na rowerach, dzięki inicjatywie Funadacji Pogranicze bez Barier.